MPH

Wing gates

  • قابلیت اطمینان جداسازی بالا با عبور سریع افراد

  • ادغام ساده تمام سیستم های کنترل دسترسی رایج

  • باز شدن خودکار در صورت قطع برق

  • انواع گسترده مناسب برای ویلچر، کالسکه، دوچرخه و حمل و نقل مواد

  • طراحی شده برای 10 میلیون عملیات افتتاحیه و بسته شدن

برای الزامات امنیتی متوسط ​​و بالا

برای کنترل دسترسی، هدایت بازدیدکنندگان و عبور از مناطق ایمن – گیت های بال MPH راه حل ایده آلی برای جداسازی سریع افراد در مواقعی که امنیت بالا مورد نیاز است است. انواع با عرض گذرگاه بزرگ شده نیز MPH را برای ویلچر، کالسکه و حمل و نقل مواد مناسب می کند. عبور بدون تماس صورت می گیرد. سوئیچ های فوتوالکتریک به طور قابل اعتماد کاربران را شناسایی کرده و بال ها را قبل از تماس با آنها باز می کنند. موانع پس از عبور به طور خودکار بسته می شوند. تشخیص ضربه حساس درایو MHTM™ حداکثر ایمنی شخصی را تضمین می کند. علاوه بر این، سوئیچ‌های فوتوالکتریک به امنیت کمک می‌کنند: آنها عبور افرادی را که تلاش می‌کنند دنبال کنند، عبور در جهت اشتباه یا عدم مجوز را ثبت می‌کنند و زنگ هشدار را ایجاد می‌کنند. دروازه های بال را می توان به صورت دو جهته استفاده کرد و با تمام سیستم های کنترل دسترسی رایج قابل تنظیم است. عناصر مانع با شیشه ایمنی سخت شده یا چند لایه در دسترس هستند.

فرآیندهای قابل اعتماد

سوئیچ های فوتوالکتریک در گذرگاه به طور قابل اعتماد افراد و اشیاء را تشخیص می دهند. آنها عبور بدون تماس را فعال می کنند و در صورت استفاده نادرست زنگ هشدار را ایجاد می کنند.

فناوری درایو نوآورانه

واحد درایو MHTM™ بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، کم مصرف و بی صدا است. تشخیص ضربه حساس حداکثر ایمنی شخصی را تضمین می کند.

امنیت جداسازی بالا

عناصر دروازه بالا از بالا رفتن جلوگیری می کند و بنابراین به طور موثر مناطق را از یکدیگر جدا می کند. سطح مورد نظر از امنیت را می توان به صورت جداگانه از طریق ارتفاع های مختلف دروازه تنظیم کرد.